Detta Konstverk har utvecklats och förfinats under ett period av två år. Det är en Audio/ visuell upplevelse som påverkar åskådaren på ett flertal sätt. Den är uppbyggt av lysrör som har haft sin spänning strypt och därmed blixtrar. Blixtrande skickar ut elektromagnetiska strålning i form av vågor som sedan med hjälp av kortvågsradio överförd till ljud. Detta görs att åskådaren kan höra dem vågorna som strålas genom dem samtidigt som man ser den blixtrande ljuset. Skulpturen har visats på fyra olika utställningar och alltid beundrar besökarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>